DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA AKUTNIH KARDIOVASKULARNIH BOLESTI,
U SVETLU PREPORUKA 2015. EVROPSKOG KARDIOLOŠKOG UDRUŽENJA
Kopaonik • Hotel Grand • 12 – 14. maj 2016.


AKS 2012

Program simpozijuma

Poštovane kolege,
Obaveštavamo Vas da će se od 12. do 14. maja 2016. godine na Kopaoniku, u hotelu Grand, održati Simpozijum "DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA AKUTNIH KARDIOVASKULARNIH BOLESTI, U SVETLU PREPORUKA 2015. EVROPSKOG KARDIOLOŠKOG UDRUŽENJA".
Simpozijum je akreditovan odlukom
Zdravstvenog saveta Srbije A-1-237/16
Pozivamo Vas da uzmete učešće!

Organizatori Simpozijuma
• Klinika za kardiovaskularne bolesti, Klinički centar Niš
• Kardiološka sekcija SLD
• Udruženje kardiologa Srbije

Naučni odbor
Organizacioni odbor

Predsednik
Milan Pavlović (Niš)
Sekretar
Svetlana Apostolović (Niš)
Članovi
Snežana Ćirić-Zdravković (Niš)
Marina Deljanin Ilić (Niška Banja)
Dragan Đorđević (Niška Banja)
Radoje Ilić (Beograd)
Branislava Ivanović (Beograd)
Goran Koraćević (Niš)
Marko Lazović (Niš)
Goran Milašinović (Beograd)
Bratislav Milosavljević (Beograd)
Nebojša Mujović (Beograd)
Milan Nedeljković (Beograd)
LJubiša Nikolić (Niška Banja)
Slobodan Obradović (Beograd)
Zoran Perišić (Niš)
Biljana Putniković (Beograd)
Sveta Putnik (Beograd)
Slavica Radovanović (Beograd)
Arsen Ristić (Beograd)
Dejan Sakač (Sremska Kamenica)
Dejan Simeunovioć (Beograd)
Siniša Stojković (Beograd)
Branislav Stefanović (Beograd)
Viktor Stoičkov (Niška Banja)
Sonja Šalinger Martinović (Niš)
Ivan Tasić (Niška Banja)
Miloje Tomašević (Beograd)

Predsednik
Tomislav Kostić (Niš)
Sekretari
Aleksandar Stojković (Niš)
Članovi
Vesna Atanasković (Niš)
Nenad Božinović (Niš)
Sonja Dakić (Niš)
Miodrag Damjanović (Niš)
Emina Dimitrijević (Niš)
Jozef Glasnović (Niš)
Tatjana Đerić (Niš)
Jovan Đorđević (Niš)
Danijela Đorđević Radojković (Niš)
Vladimir Eraković (Niš)
Nebojša Krstić (Niš)
Mirko Krstić (Niš)
Dušanka Kutlešić-Kurtović (Niš)
Gordana Lazarević (Niš)
Aleksandar Mihajlović (Niš)
Vesna Mitić (Niš)
Svetlana Nagorni (Niš)
Miomir Ranđelović (Niš)
Milena Radosavljević (Niš)
Milena Sokolović (Niš)
Dragana Stanojević (Niš)
Teodora Stanojlović (Niš)
Vladimir Stojanović (Niš)
Lazar Todorović (Niš)
Ružica Janković Tomašević (Niš)
Milan Živković (Niš)

 

Linkovi


Udruženja:

Udruženje kardiologa Srbije
European Society of Cardiology
American Heart Association

Ustanove:
Medicinski fakultet u Nišu
American College of Cardiology

Kongresi:
ESC Congress

Časopisi:
Acta Medica Medianae
Acta Facultatis Medicae Naissensis
KOBSON
European Heart Journal

Broj poseta
(od 30.05.2012)

Website counter